Rabobank en Facturis helpen MKB met financieren facturen

MKB-klanten van de Rabobank kunnen op proef krediet krijgen op basis van verzonden zakelijke facturen. Rabobank start hiervoor een pilot met haar FinTech-joint venture Facturis. Met het Factuurkrediet kunnen klanten over hun geld beschikken voordat hun afnemers betalen en zijn ze vaak goedkoper uit dan bij een standaard rekening-courant krediet. [...]