Spotcap i​s een online financieringspartner voor het MKB. Het bedrijf werd in 2015 in Nederland gelanceerd en heeft lokale kantoren in Londen, Sydney, Auckland en Barcelona.

Spotcap verstrekt zakelijk krediet van €10.000 tot €300.000 met een maximale looptijd van 15 maanden. Aanvragen zijn volledig online te voltooien in ongeveer 20 minuten. Met de inzet van een uniek algoritme en een team van experts beoordeelt Spotcap complete aanvragen binnen één werkdag. De aanvrager ontvangt dan direct een kosteloos en vrijblijvend kredietvoorstel.

Bij goedkeuring is het krediet direct beschikbaar. De aanvrager kan dan in één of meerdere keren het gehele bedrag of een deel daarvan opnemen. Spotcap ziet iedere opname als een afzonderlijke lening waarover rente betaald wordt. Daarnaast betaalt de aanvrager een eenmalige afsluitprovisie over het gehele bedrag. De kosten bij Spotcap zijn afhankelijk van de prestaties en het risicoprofiel van de onderneming.

Om in aanmerking te komen voor een krediet bij Spotcap moet een onderneming:

  • ten minste 2 jaar actief zijn;
  • een omzet van minstens €200.000 genereren;
  • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
  • over een Nederlandse zakelijke bankrekening beschikken.

Financiering van Spotcap is goed in te zetten in combinatie met andere financieringsvormen, onder andere doordat Spotcap geen zekerheden of borgstellingen vraagt. Het product is geschikt voor verschillende doeleinden zoals het voorfinancieren van projecten of voorraad, uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of het overbruggen van een kortstondig liquiditeitstekort.

Twitter