Investeerder Rotterdam Port Fund en NIBC Bank hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang genomen in Rolande, de ontwikkelaar en exploitant van LNGtankstations en producent van bio-LNG. Rolande, marktleider in Nederland, opgericht in 2005, werkt aan een Europees netwerk van LNG-tankstations en helpt logistieke dienstverleners bij de overstap naar LNG als brandstof. Huidig grootaandeelhouder IVECO Schouten behoudt een significant belang in Rolande. Naar verwachting wordt de transactie na het doorlopen van de relevante goedkeuringsprocedures in de eerste helft van 2019 afgerond.

LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, is als brandstof interessant voor vooral zwaar wegtransport en scheepvaart. Een door LNG aangedreven motor is schoner en stiller dan een dieselmotor en leidt tot een verminderde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. In de visie van Rolande is het gebruik van LNG de opstap naar toepassing van bio-LNG, wat additionele voordelen meebrengt en bijdraagt aan een circulaire economie.

,,Rolande heeft na de opening in 2013 van het eerste vaste LNG-tankstation in Tilburg de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt naar dertien tankstations,’’ licht algemeen directeur Fred Schouten van IVECO Schouten toe. ,,Nu LNG een steeds belangrijkere positie krijgt op de markt is schaalgrootte en uitbreiding naar andere landen in onze visie essentieel. Met de komst van Rotterdam Port Fund en NIBC worden de geplande uitbreidingen versneld mogelijk gemaakt.’’

Voor het Rotterdam Port Fund past Rolande in het investeringsprofiel. ,,Het gebruik van LNG als brandstof is voor de transportsector een rendabel en direct inzetbaar alternatief voor diesel,’’ zegt Bastiaan van der Knaap, managing director van het Rotterdam Port Fund. ,,Het doorontwikkelen naar een groter gebruik van bio-LNG leidt tot nog meer voordelen op het gebied van uitstoot en wij willen Rolande graag bijstaan om dit te realiseren.’’

,,LNG en bio-LNG spelen een cruciale rol in de verduurzaming van het zwaar wegtransport en de scheepvaart,’’ geeft CEO Jolon van der Schuit van Rolande aan. ,,Wij willen hierin als Rolande een belangrijke rol spelen. De verdere uitrol van ons netwerk van tankstations in Europa en het op de markt brengen van bio-LNG zijn de belangrijkste doelen. Samen met het Rotterdam Port Fund en NIBC kunnen wij onze ambitieuze groeiplannen waar maken.’’

,,Wij zijn verheugd om samen met het Rotterdam Port Fund de groeiplannen van het innovatieve bedrijf Rolande te ondersteunen,’’ zegt Brigitte van der Maarel, Head NIBC Mezzanine & Equity Partners. ,,Door de internationale uitrol van het netwerk van LNGtankstations mogelijk te maken kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame en schonere toekomst van de transportsector.’’

Bron: Rotterdam Port Fund