Het eerste kwartaal van 2017 zit er bijna op. Hoe ontwikkelen de grootste leenplatforms zich in Nederland, die lid zijn van de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding? Waar zitten hun kracht en zwaktes, hoe staat het met de transparantie van platforms? En wat zijn de behaalde rendementen?

Groei lijkt terug te vallen

De cijfers zullen begin april bekend worden, maar ik schat in dat de groei afneemt. Het zal lager zijn dan de 30% groei van het afgelopen jaar. Geldvoorelkaar publiceert veel nieuwe proposities, maar de groei is niet te achterhalen. Funding Circle zegt te groeien, maar dit is niet te traceren op hun website. Even zoeken en rekenen leert dat Lendahand flink groeit met bijna 90%, Collin blijft onder de 20% ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Kapitaal op Maat en Oneplanetcrowd publiceren al een tijdje opvallend weinig nieuwe proposities, daar verwacht ik krimp. Ook het totaal gefunde bedrag van bijna 34 miljoen (via fundwijzer.nl) in het eerste kwartaal is lager dan verwacht. Als we dat maal 4 doen, dan zou de teller op 132 miljoen blijven steken in 2017. Minder dan de 170 miljoen die in 2016 is gefund. Als voorbehoud wil ik noemen dat het eerste kwartaal doorgaans minder transacties laat zien, dan de andere kwartalen. De groei kan dus nog aantrekken.

Tijd om door te pakken

Voor (fin)tech bedrijven gelden een paar basisregels:

  1. Wees herkenbaar (sterk merk) en pak je niche.
  2. Realiseer voortdurend groei om te kunnen blijven innoveren en concurreren.
  3. Ga internationaal, Nederland is te klein.
  4. Zoek sterke en solide partners (met groeikapitaal).
  5. Wees transparant over bedrijfsvoering en performance.
 

Bij “Herkenbaarheid” ziet u een mix van krachten en zwaktes per platform. Of mijn suggesties de juiste zijn, laat ik graag aan de platforms. Het toont wel aan dat de oplossingen voor elke partij uit een andere hoek komt. Algemeen is een stevige groei, verdere professionalisering en internationalisering nodig. Een sterk merk is niet genoeg. Er komt een internationale consolidatieslag aan.

Transparantie niet op orde

De voornemens omtrent transparantie van de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding zijn nog niet omgezet in goede rapportages van de leden. Ik mis heldere definities voor berekening van rendement en bad loans. Ieder platform rapporteert anders en soms foutief. Alleen Collin Crowdfunding en Lendahand hebben hun zaken voor elkaar. Funding Circle is nog niet compleet, maar de rendementen zijn wel eenvoudig te achterhalen. Naar voorbeeld van de Duitse brancheorganisatie voor crowdfunding zou ik de branche aanraden de vlucht naar voren te maken. Een eenduidige rapportage die soms verder gaat dan de wettelijke vereisten. Wees regelgeving en toezichthouders voor ….

Wat als de platforms zelf omvallen?

Hoe is het met de financiële informatie over de platforms zelf? Wat als zij omvallen? Lendahand heeft dat uitstekend geregeld, Collin afd