Qredits is een online kredietverstrekker die zich sinds 2009 richt op startende en bestaande ondernemers met een financieringsbehoefte tot maximaal € 250.000,-. Qredits is verstrekker van twee soorten kredieten:

Microkrediet


Krediet tot maximaal € 50.000,-


Het microkrediet van Qredits is een zakelijke lening van maximaal € 50.000,- voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Om in aanmerking te komen voor het microkrediet van Qredits dient u aan een aantal vereisten te voldoen

 • u dient een startende ondernemer te zijn met een uitwerkt ondernemingsplan, of;
 • een bestaande ondernemer met minder dan € 50.000,- bancair krediet;
 • uw bedrijfsactiviteiten dienen plaats te vinden in Nederland;
 • u dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn;
 • u dient ingeschreven te zijn bij een Kamer van Koophandel in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor het microkrediet van Qredits is, in tegenstelling tot het MKB-krediet, geen bankafwijzing vereist.

De rente op het microkrediet van Qredits wordt vastgesteld op basis van de actuele marktrente. De actuele marktrente over het microkrediet van Qredits vindt u hier.

MKB-krediet


Krediet van € 50.000,- tot € 250.000,-


Het MKB-krediet van Qredits richt zich op startende en bestaande bedrijven met een kredietbehoefte tot € 250.000,-. Om in aanmerking te komen voor het MKB-krediet van Qredits dient u aan een aantal vereisten te voldoen:

 • u dient een startende- of bestaande ondernemer te zijn, of;
 • u dient een onderneming over te nemen;
 • uw onderneming dient te zijn ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland;
 • u dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn;
 • u dient niet voor 100% naar het buitenland te exporteren;
 • u dient een totaal bancair krediet te hebben dat minder is dan € 250.000,- (exclusief hypothecaire lening);
 • uw maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 250.000,-;
 • u dient te beschikken over een gespecificeerde en onderbouwde prognose van uw omzet;
 • u dient te beschikken over een afwijzing of een doorverwijzing van een bank.

Binnen het MKB-krediet onderscheidt Qredits drie verschillende kredieten:

Het hypothecaire krediet
Het hypothecaire krediet wordt verstrekt voor de financiering van de aankoop van onroerend goed onder vestiging van een hypothecaire inschrijving. Het hypothecaire krediet wordt verstrekt met een looptijd van maximaal 20 jaar en een rente vanaf 7,75%.

Het borgstellingskrediet
Het borgstellingkrediet wordt verstrekt met een BMKB borgstelling met een looptijd van maximaal 10 jaar en een rente van 8,75%.

Het lineaire krediet
Het lineaire aflossingskrediet wordt verstrekt voor een maximale looptijd van 10 jaar met een rente van 9,75%.

Een krediet bij Qredits dient maandelijks te worden afgelost. De aflossingsstructuur wordt, in overleg met een bedrijfsadviseur van Qredits, per lening en business case bepaald.

Aan een krediet via Qredits zijn behandelkosten verbonden, welke afhankelijk zijn van de hoogte van het leningsbedrag. Daarnaast kunnen aan een krediet via Qredits administratieve kosten zijn verbonden, wanneer de overeengekomen kredietvoorwaarden worden gewijzigd. Een overzicht van de door Qredits gehanteerde behandelkosten vindt u hier:

Microkrediet

Hoogte van de leningBehandelkosten
Tot € 5.000,-€ 275,-
€ 5.000,- tot € 15.000,-€ 400,-
€ 15.000,- tot € 35.000,-€ 550,-
€ 35.000,- tot € 50.000,-1,65% van de lening (max. € 750,-)

MKB-krediet

De behandelkosten voor het afsluiten van een MKB-krediet bij Qredits bedragen 1,5% van de lening, met een maximum van € 2.500,-.

Bij het borgstellingskrediet van Qredits wordt er een éénmalige borgstellingsprovisie gerekend, welke afhankelijk is van de totale looptijd van het krediet en varieert tussen de 3,0% en 4,5%.

Coaching

Naast het verstrekken van het micro- of MKB-krediet is Qredits ook aanbieder van coaching. Een ondernemer kan bij verschillende trajecten of ondernemersvragen door een coach worden begeleidt. Door middel van coaching kunt u begeleidt worden bij zaken als het schrijven van een ondernemingsplan of het doorlopen van de kredietaanvraag bij Qredits. De kosten van een coach bij Qredits bedragen € 200,- excl. BTW per traject.