Beschrijving

Victus focust zich op de Food & Agri sector. Zij benutten hun sector ervaring om een gedifferentieerde en gedisciplineerde participatiestrategie te volgen. Hierbij richten zij zich op Food & Agri bedrijven die groeipotentieel hebben en waarvoor realistische en innovatieve investeringsplannen uitgewerkt worden om waarde te creëren voor het management van de bedrijven en haar investeerders.

Contact

Jan van Goyenkade 11
1075 HP Amsterdam

+31 20 210 11 60

info@victusparticipations.com