PDENH

|PDENH

Beschrijving

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland investeert in bedrijven die zich richten op een duurzame economie in de provincie Noord-Holland. Met innovatieve technologieën of projecten op het gebied van biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. Ook andere unieke proposities in duurzame energieopwekking, -levering en -technologie komen in aanmerking voor een investering van het investeringsfonds.

Zowel gevestigde als startende bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. Bedrijven die met bewezen technologieën hun bedrijfsmodel willen uitbouwen. Maar ook starters die hun waarde willen bewijzen met verrassende, innovatieve initiatieven op het gebied van duurzame energie. Bewezen of startend; beide typen bedrijven kennen financieringsuitdagingen waarin het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland kan voorzien.

Meer weten?

Telefoon: 020 568 20 80
E-mail: info@pdenh.nl
Website: www.pdenh.nl
Bezoekadres: Science Park 402 A, 1098 XH Amsterdam