Beschrijving

De Nederlandse Investeringsmaatschappij is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met een focus op Nederlandse MKB bedrijven. De Nederlandse Investeringsmaatschappij richt zich op het verstrekken van financiering aan jonge bedrijven met groeipotentieel en een duidelijk track record, alsmede op volwassen bedrijven met een duidelijke groeistrategie of die staan voor een strategische heroriëntatie en/of herstructurering.

MKB bedrijven
De Nederlandse Investeringsmaatschappij richt zich op Nederlandse MKB bedrijven met een jaarlijkse omzet tussen de € 500.000 en € 25 miljoen en een positief operationeel resultaat. De investeringen van de Nederlandse Investeringsmaatschappij bedragen tussen de € 100.000 en € 1.000.000. Ook grotere investeringen in samenwerking met derden behoren tot de mogelijkheden. De Nederlandse Investeringsmaatschappij investeert niet in startende ondernemingen zonder track record.

Brede sectorfocus
De Nederlandse Investeringsmaatschappij richt zich niet op specifieke sectoren. De Nederlandse Investeringsmaatschappij voelt zich echter thuis in sectoren als voeding, industrie, handel, zorg en personele dienstverlening en geeft de voorkeur aan bedrijven met een duidelijk en/of tasbaart product of dienst.

Contact
Nederlandse InvesteringsmaatschappijNL_logo_landschap
Stadsring 105
3811 HP Amersfoort

Roeland Dooijeweerd – Investment Director
r.dooijeweerd@nederlandseinvesteringsmaatschappij.nl
M 06 – 470 528 81
033 – 450 20 12