Beschrijving

De provincie Overijssel heeft een ambitieuze doelstelling voor nieuwe energie: duurzame vormen van energie moeten in 2023 voorzien in twintig procent van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel is opgezet om samen met bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties deze doelstelling te realiseren. Energiefonds Overijssel bevat 200 miljoen euro.

Een nadrukkelijk doel van Energiefonds Overijssel is om financiële bijdragen te leveren aan projecten die niet in aanmerking komen voor volledige reguliere financiering. Dat gebeurt op twee manieren: via participaties (Energiefonds Overijssel I B.V.) en via leningen en garanties (Energiefonds Overijssel II B.V.). Energiefonds Overijssel treedt op als medefinancier en helpt zo nieuwe energie projecten te realiseren.

Energiefonds Overijssel richt zich op ondernemers, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Het fonds financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties.