Pride Capital Partners is een gespecialiseerde private debt company gericht op het verstrekken van mezzanineleningen. Mezzanineleningen zijn achtergestelde leningen ter financiering van groei, overnames en management buy-out transacties en kan goed fungeren als aanvulling op bancaire financiering. Een mezzanine verschaft liquiditeit en flexibiliteit en zorgt voor een extra hefboomwerking zodat het rendement op aandelenkapitaal kan groeien.

Het bedrijf richt zich op MKB ondernemingen in de ICT sector in Nederland en Duitsland. Door de jarenlange ervaring en gerichte focus op de ICT sector kan Pride Capital Partners u toegevoegde waarde bieden door middel van het inzetten van kennis, kapitaal en netwerk.

Waarom een mezzaninelening?

Een mezzanine heeft vele voordelen en biedt flexibiliteit voor u als ondernemer. Pride Capital Partners denkt mee in uw financieringsaanvraag en biedt snel duidelijkheid. Ook hanteert het bedrijf korte doorlooptijden en vindt afronding plaats binnen 4 – 6 weken na bereiken van overeenstemming over de voorwaarden van de lening.

De belangrijkste kenmerken van een mezzaninelening zijn:

  • Minimale hoofdsom van €2.000.000,-
  • Looptijd varieert van 2 – 7 jaar, mede afhankelijk van het type transactie
  • Aflossingsvrije periode
  • Vergoedingsstructuur bestaat uit een vaste rentecoupon en een succesafhankelijke vergoeding (Equity Kicker of Closing End Fee)

Waar let Pride Capital Partners op?

Pride Capital Partners richt zich met name op ondernemingen in de ICT sector die bij voorkeur voldoen aan de volgende criteria:

  • Sector focus ICT
  • Benelux & DACH
  • Minimaal 20 werknemers
  • Minimale omzet van €3.000.000,-
  • Winstgevende groei
  • Meerdere aandeelhouders