Project Description

YEEE-HAAA is een internetonderneming die een crowdfundingsplatform. Concreet betekent dit dat enerzijds iedereen met een projectidee via het YEEE-HAAA-platform de nodige financiering kan zoeken voor de realisatie van het project. Anderzijds kunnen donateurs via datzelfde YEEE-HAAA-platform kiezen uit tal van projecten waar ze een bijdrage aan kunnen leveren.