Project Description

Voldaan is een factormaatschappij die zich richt op het MKB. Voldaan gaat te werk volgens het American Style factoring systeem en financiert tot 100% van een debiteurenportefeuille.

www.factuurvoldaan.nl

factuurvoldaan2