Project Description

Rechspraak.nu is een crowdfunding platform waar middels donaties rechtszaken worden gestart voor maatschappelijke of regionale zaken. De gedane donatie gaat voor 80 % naar de propositie.

www.rechtspraak.nu

rechtspraak.nu