Project Description

Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer u.a. is een regionale ondernemingsvereniging. Het doel van de kredietunie is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief, waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Meer informatie over de desbtreffende kredietunie vindt u op: Dekvo