Project Description

Geloofinjeproject biedt een platform aan proposities gericht op levensbeschouwelijke en religieuze projecten. De gedane donatie gaat voor 100% naar de propositie.

www.geloofinjeproject.nl

Logo Geloofinjeproject