Project Description

Bij Geef erom kunt u middels een donatie diverse proposities ondersteunen op lokaal gebied. Zo wordt in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente en bedrijven een optimale leef- en werkomgeving gecreëerd.

www.geeferom.nl

Geef erom_500