Project Description

Flow Factoring is gespecialiseerd in het voorfinancieren van verzekerde vorderingen op en door u gekozen bedrijf. Flow Factoring betaalt het door u gekozen percentage van de factuur uit. U kunt daarbij kiezen uit 50%, 100% of elk daartussen gelegen percentage. Hierop worden dan de kosten voor de service, de factoring fee, inhouden. De fee wordt bepaald aan de hand van het factuurbedrag (incl. BTW), de betaaltermijn en het door u gekozen percentage.

www.flowfactoring.nl