Project Description

Kredietunie visserij is een branchevereniging. De vereniging helpt bij het oprichten van kredietunies, en het verder groeien naar levensvatbare omvang.
De kredietunie is lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK). Meer informatie over de vereniging is te vinden op: www.samenwerkendekredietunies.nl

Fundwijzer Kredietunie 500.150