Project Description

Kredietunie Nederlandse Optiekbedrijven is een branchevereniging. De vereniging helpt bij het oprichten van kredietunies, en het verder groeien naar levensvatbare omvang.
De kredietunie is lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK). Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.samenwerkendekredietunies.nl