Project Description

Kredietunie Stad Amsterdam u.a. is een regionale ondernemingsvereniging. De kredietunie maakt het voor ondernemers mogelijk om tegen een acceptabele rente te kunnen lenen of investeren ter versterking van de lokale economie op basis van een acceptabel rendement. Meer inormatie over de desbetreffende kredietunie vindt u op: www.kredietuniestadamsterdam.nl
jtousain@dekredietunie.nl

Kredietunie-Stad-Amsterdam2