Project Description

Kredietunie bakkerij ondernemers is een branchevereniging. Het doel van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van bakkerij ondernemers te realiseren en daarmee de economisch activiteit in de branche te stimuleren. Meer informatie over de kredietunie is te vinden op: www.kredietuniebakkerij.nl
info@kredietuniebakkerij.nl

Kredietunie-Bakkerij-Onder2