Een participatiemaatschappij, ook wel investeringsmaatschappij genoemd, is een onderneming die (aandelen)financiering verstrekt aan andere ondernemingen. Een participatiemaatschappij investeert in het eigen vermogen van deze ondernemingen voor gemiddeld 3 tot 7 jaar. Na afloop van de investering worden de aandelen door de participatiemaatschappij verkocht.

Een participatiemaatschappij kan investeren via een minderheids- en met een meerderheidsaandeel. Bij een minderheidsaandeel wordt minder dan 50% van het aandelenkapitaal verkregen. Bij een meerderheidsaandeel wordt meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal verkregen, en daarmee, in beginsel, de zeggenschap over de onderneming.

Naast het aanbrengen van financiering brengen participatiemaatschappijen vaak expertise mee. Dit, bijvoorbeeld, door middel van het vervullen van een advies- of managementfunctie. Participatiemaatschappijen hebben doorgaans een focus, zoals in specifieke geografische gebieden, bedrijfsfasen of sectoren. Daarnaast is een verschil in het participatiebedrag dat participatiemaatschappijen wensen te investeren.

Op Fundwijzer kunt u middels vier selectiemogelijkheden filteren uit meer dan 200 participatiemaatschappijen. Zo kunt u de voor uw (te starten) onderneming interessante participatiemaatschappij(en) vinden.