Een Kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging van ondernemers met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk. Binnen Kredietunies hebben alle leden, kredietnemers en –gevers, evenveel rechten. De kredietgevers zijn door de uitgesloten aansprakelijkheid alleen aansprakelijk voor het door hen ingelegde vermogen ingeval een Kredietunie in financiële malaise raakt.

Er zijn twee typen Kredietunies, Kredietunies georganiseerd naar regio of naar branche. Doordat bij Kredietunies coaching van de kredietnemer een belangrijke rol speelt kan het van belang zijn om aan te sluiten bij een Kredietunie die actief is in de branche, waarin u actief bent. Een regionaal georganiseerde Kredietunie heeft daarentegen weer andere voordelen, bijvoorbeeld doordat een Kredietunie een soort van business club is waar ondernemers elkaar ontmoeten.

Een Kredietunie werkt idealiter via het bankmodel, waarbij de kredietgevers in een Kredietunie samen investeren vanuit de Kredietunie en ook samen het kredietrisico dragen. Echter als gevolg van de tot voor kort beperkende wet- en regelgeving zijn er Kredietunies die acteren volgens het bemiddelingsmodel. Hierbij biedt de Kredietunie de mogelijkheid aan kredietnemers en kredietgevers elkaar te ontmoeten, waarna een kredietgever zelfstandig besluit om in het project te investeren. Hierdoor draagt een kredietgever bij het bemiddelingsmodel het volledige kredietrisico in plaats van dat dit gedeeld wordt onder de leden van de Kredietunie.

Kredietunies verstrekken doorgaans kredieten tot ongeveer € 250.000,-. In Nederland zijn Kredietunies klaar voor de toekomst nadat 24 maart 2015 het wetsvoorstel “wet toezicht kredietunies” unaniem werd aangenomen in de Tweede Kamer.

Voor additionele informatie en meer achtergronden over Kredietunies kunt u het artikel “De ins en outs van Kredietunies” lezen. Tevens biedt de website van de Vereniging van Kredietunies in Nederland informatie aangaande Kredietunies.

Bronnen: De Kredietunie en Consultancy