Fundwijzer biedt een informatieve overzichtswebsite op het gebied van (alternatieve) financieringen. Doelstelling is om zo veel mogelijk informatie omtrent (alternatieve) financieringen te openbaren. Een overzichtelijke markt straalt vertrouwen uit, wat kan bijdragen aan de groei van de markt. Een belangrijk onderdeel van de (alternatieve) financieringsmarkt is Crowdfunding. Fundwijzer biedt op het gebied van Crowdfunding een overzicht door alle projecten van verschillende Crowdfunding platformen in een overzicht weer te geven. Naast een overzicht van individuele projecten van de grootste platformen biedt Fundwijzer tevens een overzicht van alle Crowdfunding platformen inclusief een korte beschrijving. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de kredietunies, factormaatschappijen en investeringsmaatschappijen in Nederland. Fundwijzer zal haar website blijven uitbreiden met informatie omtrent financiering en financieringsvormen om zo ondernemers een goed beeld te geven van de mogelijkheden op het gebied van (alternatieve) financieringen.

De individuele Crowdfunding projecten van op dit moment meer dan 70 Nederlandse Crowdfunding platformen worden door Fundwijzer volledig geautomatiseerd verwerkt. Platformen worden, afhankelijk van de grootte van het platform en snelheid van financieren, eens per één, twee of vier uur automatisch bijgewerkt.

De weergave pagina waar een overzicht wordt gegeven van alle openstaande Crowdfunding proposities van meer dan 70 Crowdfunding platformen heeft enkele unieke features, waarvan een deel alleen zichtbaar is voor (gratis) geregistreerde gebruikers. Een korte uitleg per feature is hieronder weergegeven:

Grafieken (niet ingelogd)

De grafieken geven een beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot de toegezegde financiering, het doelbedrag en de looptijd. Dit wordt weergegeven door middel van een trendlijn, welke een lineaire groei over tijd naar het doelbedrag weergeeft. De huidige situatie van een project wordt weergegeven in een lineaire groene (wanneer het opgehaalde bedrag boven een lineaire groei naar het doelbedrag is), oranje (bij lineaire groei naar het doelbedrag) of rode lijn (bij lineaire groei lager dan benodigd om het doelbedrag te halen).

Grafieken (ingelogd)
De grafieken zullen een ontwikkeling over tijd laten zien in plaats van een lineaire lijn. Hierdoor krijgt u nog meer inzicht in de ontwikkeling van de Crowdfunding campagne van het desbetreffende project!

Volgen
Het is mogelijk een project te volgen. Indien u volgen van het betreffende project aan vinkt komt het project in een aparte lijst op uw account te staan, zodat u de interessante projecten niet elke keer apart dient op te zoeken.

Signaleer
Als u een project signaleert kunt u aangeven op welk percentage van financiering u moeten waarschuwen. Indien het project het opgegeven percentage overschrijdt zult u een informatiemail ontvangen van Fundwijzer.

Wilt u gebruik maken van de unieke features van Fundwijzer? Klik dan hier om u te registreren als gebruiker!