Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels voor het opstellen van een prospectus én voor reclame bij het prospectus wanneer de prospectus door de AFM is goedgekeurd. Dit is een uitwerking van de Europese richtlijn van ESMA. Als ik de regels doorneem dan lijkt het er erg op dat deze een stuk strenger zijn geworden. Ze zijn in ieder geval een stuk toegankelijker en concreter omschreven.

Regels reclame nodig vanwege sturende rol bij beleggingsbeslissingen

Uit onderzoek blijkt dat reclame een belangrijke rol speelt bij beleggingsbeslissingen. Bij aanbiedingen waarvoor een goedgekeurd prospectus is gepubliceerd, wordt doorgaans reclame opgesteld. Deze reclame moet voldoen aan bepaalde regels. De AFM controleert of de reclame wel een goed beeld geeft van de informatie in het prospectus en heeft deze regels nu verder uitgewerkt.

Reclame bij een prospectus is een mededeling die:

  • gaat over een specifieke aanbieding van effecten aan het publiek of op een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, en
  • specifiek gericht is op de promotie van een mogelijke inschrijving op of aankoop van effecten.

Voor online, en offline reclame én mondelinge uitingen!

Voorbeelden van manieren waarop deze reclame wordt geuit zijn brochures, flyers, brieven, e-mails, advertenties, Google-ads, banners, abri-posters, radio- en tv-commercials en websites. Maar ook (mondelinge en schriftelijke) uitingen die worden gedaan tijdens roadshows en informatiebijeenkomsten, zoals presentaties of interviews, gelden als reclame.

Niet onjuist, niet misleidend,

De beleidsregels voor de reclame zijn uitgebreid beschreven in de nieuwe richtlijn. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van de AFM. De normen die hiervoor gelden zijn:

  • Niet onjuist: Bijvoorbeeld onterecht claimen dat uitgevende instelling onder toezicht van de AFM staat
  • Niet misleidend: Verwijzing naar de AFM als een kwaliteitskeurmerk. Bijvoorbeeld door goedkeuring van het prospectus of een vergunning te koppelen aan zekerheid of vertrouwen. Of als de goedkeuring van het prospectus zodanig wordt vermeld dat dit als een kwaliteitskeurmerk of als een (positief) kenmerk van het product wordt gepresenteerd. Of bijvoorbeeld door te suggereren dat de AFM het product ondersteunt of aanbeveelt.
  • Evenwichtig zijn: Reclame – en andere mondelinge en schriftelijke informatie – mag geen materieel onevenwichtig beeld van de informatie in het prospectus geven.
  • In overeenstemming met prospectus: De informatie in de reclame-uiting moet inhoudelijke consistent zijn met het prospectus.

De volledige lijst is hier te vinden.

Dit opinieartikel verscheen deze week in de nieuwsbrief van Ronald Kleverlaan.


Ronald Kleverlaan

Crowdfunding wordt volwassen. Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact heeft crowdfunding? Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond Alternatieve Financiering, Crowdfunding en Community Finance.