Door Hans Biesheuvel 

Eind januari kopt het CBS dat bijna een kwart van het mkb behoefte heeft aan externe financiering. Een deel van de ondernemers die op zoek gaan naar financiering zullen deze nooit rond krijgen. Voor mij, en vele ondernemers met mij, is dit geen nieuws. Al jaren dring ik aan op alternatieve financieringsinstrumenten voor het mkb. Gelukkig zijn er de laatste jaren een aantal goed functionerende instrumenten bijgekomen zoals Qcredits en UNIIQ. Deze worden ook in toenemende mate gevonden door ondernemers. Helaas is er nog onvoldoende kapitaal beschikbaar om aan alle bestaande behoefte aan financiering te voldoen. Hier moet echt geld bij!

Binnenkort komt 2,5 miljard beschikbaar vanuit het nieuw op te richten investeringsvehikel Invest-NL. Een deel van dit kapitaal zou besteed worden aan start-ups, scale-ups en andere mkb bedrijven die niet aan financiering kunnen komen. Dit was goed nieuws. Maar hoe dichterbij de oprichting van Invest-NL komt, hoe meer mij het gevoel bekruipt dat Invest-NL wel héél erg één bepaalde richting in wordt gestuurd. Namelijk het financieren van de energietransitie.

Natuurlijk is één van de hoofddoelen van Invest-NL altijd al geweest om projecten te ondersteunen die innovaties in huis hebben die een bijdrage leveren aan de grootte maatschappelijke transities. En natuurlijk is de energietransitie een belangrijke maatschappelijke opgave. Wij moeten echter niet vergeten dat Invest-NL ook is opgericht om – mits daar marktfalen optreedt – financieringsmogelijkheden te bieden voor het mkb. Getuigen de vele ondernemers die niet aan financiering kunnen komen, lijkt mij dat marktfalen evident.

Het volledige artikel van Hans Biesheuvel lezen? Kijk op ThePostOnline.