Er is recentelijk veel te doen geweest rondom ‘groei van het mkb’. Aan de ene kant floreren bedrijven door de aantrekkende economie. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat de groei in het midden- en kleinbedrijf is afgevlakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast lopen de reguliere uitdagingen omtrent innovatie en digitalisering voor het mkb gewoon door. De conclusie van het rapport is duidelijk: het mkb moet opschakelen. Meer vernieuwing, productiviteitsgroei en personeel.

Het mkb groeit, maar niet hard genoeg

Een blik op de cijfers voor 2017 laat zien dat groei zeker heeft plaatsgevonden. Alleen al om het feit dat in 2017 1,4 miljoen mensen bij bedrijven werkte die in 2010 nog niet eens bestonden. Het mkb produceerde maar liefst 132.000 extra banen in 2017 ten opzichte van het jaar 2016 en is hiermee goed voor 84% van de werkgelegenheidsgroei in het bedrijfsleven. Echter, de productiviteitsgroei van het mkb nam in 2017 af van 2,3% naar 1,3%; het laagste groeipercentage in vier jaar. Mkb-bedrijven droegen in 2016 volgens het CBS nog €11,4 miljard bij aan de economische groei, terwijl dit in 2017 nog maar €9,9 miljard was.

Harold Goddijn, voorzitter van het Comité voor Ondernemerschap, geeft naar aanleiding van het rapport stevige woorden mee aan het mkb: “Nederland behoort economisch tot de top van de wereld, maar kampioen zijn en kampioen blijven is wat anders…Dat zal het uiterste vergen van ondernemers én van de overheid. We moeten productiever en slimmer worden.”

Trends en ontwikkelingen in het mkb-landschap

Zoals altijd dienen zich bij innovatie en ontwikkeling zowel uitdagingen als kansen aan. Want in hetzelfde rapport (uitgevoerd door Staat van het MKB op initiatief van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap) staan ook inzichten over de impact van digitalisering voor het mkb. Zo zullen naar schatting 17% van de banen verdwijnen door digitalisering. Daarentegen levert digitalisering ook 17% nieuwe type banen op. Hierbij adviseert het rapport dat werknemers flexibiliteit moeten tonen, maar ook dat mkb-ondernemingen moeten investeren in personeel en innovatie. Technologie lijkt de grootste bedreiging te zijn voor het mkb, als eveneens de grootste drijver voor groei.

Het volledige artikel lezen? Kijk op Consultancy.nl.