Gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering

Top 5 nieuwste crowdfunding projecten

Top 5 nieuwste crowdfunding projecten van deze week

Ook werden er vlak voor het zomer reces nog de vragen beantwoord over een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering.

Professionaliteit van non-bancaire financiers

Als antwoord op de vragen van de kamerleden over de professionaliteit van de non-bancaire financiers om aan dezelfde eisen te voldoen om verantwoord financiering te verstrekken, wordt de staatssecretaris gereageerd dat een deel van de non-bancaire financiers hieraan voldoet en daarbij verwijst zij naar de Gedragscode MKB Financiers:

“Uit de CBS financieringsmonitor waar in het antwoord op vraag 3 naar wordt verwezen blijkt evenwel dat de markt voor nonbancaire financiering groeit. Hier past ook professionalisering van de sector bij. De oprichting van de stichting MKB Financiering in 2018 met ondersteuning van het Ministerie van EZK en de werkzaamheden die zij ontplooit dragen hieraan bij. Zo heeft de stichting een gedragscode opgesteld met bepalingen over onder meer deskundigheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit waaraan haar leden moeten voldoen en kunnen kleine ondernemingen die een klacht hebben over alternatieve financiers die de gedragscode hebben ondertekend hiervoor vanaf 1 juli 2019 terecht bij Kifid.”

Subsidies en financieringsregelingen alleen beschikbaar  via banken

Op de vraag waarom subsidies en financieringsregelingen (meestal) alleen aangevraagd kunnen worden via banken, antwoord de staatssecretaris dat onderzocht wordt op welke manier deze regelingen ook opengesteld kunnen worden voor niet-bancaire financiers, mits hiermee rekening gehouden wordt met de financiële risico’s voor de Staat door te weten dat de partijen die zich hiervoor aanmelden op een verantwoorde manier om gaan met het verstrekken van financiering en integriteit van de organisatie.

Het gebruik van de Gedragscode MKB Financiers als voorwaarde om toegang te kunnen krijgen tot de regelingen zou een mogelijke oplossingsrichting kunnen zijn die ik graag een keer met de staatssecretaris verder zou willen bespreken en onderzoeken.

Dit opinieartikel verscheen deze week in de nieuwsbrief van Ronald Kleverlaan.


Ronald Kleverlaan

Crowdfunding wordt volwassen. Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact heeft crowdfunding? Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond Alternatieve Financiering, Crowdfunding en Community Finance.