Het kabinet investeert €65 miljoen in de komende jaren in beleid om startups en scale-ups te stimuleren. Dit wordt gebruikt om om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Het grootste budget is bedoeld voor StartupDelta, die hiermee als aanjager moet zorgen voor meer “unicorns” in Nederland. Doel van Startup Envoy Constantijn van Oranje is om elk jaar 2 unicorns te creëren (bedrijven met een marktwaarde van > $1 miljard).

50 miljoen budget

Volgens het FD krijgt StartupDelta (hernoemd naar TechLeap.nl) voor de komende 4 jaar €50 miljoen budget om het startup en scale-up klimaat in Nederland aan te jagen. De organisatie zal hiermee ook groeien naar 25 personen en vooral veel externe expertise inschakelen voor onderzoek en projecten.

Oplossen knelpunten kapitaal en personeel

Staatssecretaris Mona Keijzer gaat het geld namens het kabinet inzetten voor betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het verkennen van een fiscale regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van startups en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland.

Ook gaat het kabinet zorgen dat de toegang van Nederlandse startups tot de internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers.

€20 miljoen voor SEED regeling

Naast de €65 miljoen gaat het Ministerie van EZK ook een SEED-capital regeling opzetten voor duurzaamheid fondsen. Hiervoor stelt zij aanvullend op de 65 miljoen euro €20 miljoen beschikbaar.

Dit opinieartikel verscheen deze week in de nieuwsbrief van Ronald Kleverlaan.


Ronald Kleverlaan

Crowdfunding wordt volwassen. Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact heeft crowdfunding? Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond Alternatieve Financiering, Crowdfunding en Community Finance.