Een van de mooie ontwikkelingen rond de veranderingen in de financieringsmarkt is dat financiering ook actief ingezet kan worden voor sociale en maatschappelijke ontwikkelingen door ander type financiers.

Betrokken investeringen (“Crowdfunding community investment”)
In dit onderzoek van Nesta is bijvoorbeeld onderzocht op welke manier investeringen via crowdfunding door bewoners gebruikt kan worden door lokale gemeenschappen om door middel van mede-eigenaarschap de gemeenschappen en omgeving te herontwikkelen en meer veerkracht te geven.

In eerdere nieuwsbrieven heb ik dit weleens “community financieren” of “gemeenschapsfinanciering” genoemd om ook duidelijk te maken dat het gaat om 100% betrokken investeerders die heel bewust participeren in dit project en ook de risico’s hiervan accepteren. Betrokkenheid is hier het belangrijkste uitgangspunt.

Opschalen
Een van de belangrijkste dilemma’s waar zij tegenaan zijn gelopen, is dat het erg lastig is om bottom-up initiatieven voldoende te professionaliseren zodat ze investment-ready zijn en professioneel genoeg zijn om zelf vastgoed of grond aan te schaffen. Ook toegang tot dit soort resources is lastig om te realiseren. Dit is een probleem waar we als Jan Evertsen Buurt Coöperatie ook tegenaan zijn gelopen.

Kennisontwikkeling en flexibele overheid
Als mogelijke oplossingen hiervoor werd aangegeven dat (lokale)overheden, maar mogelijk ook fondsen (wellicht iets voor Stichting DOEN?) zouden moeten investeren in het opbouwen van kennis bij deze bottom-up initiatieven.

Maar ook praktisch zouden zij kunnen helpen met flexibele financieringsvormen, garantieregelingen (mooi voorbeeld is garantieregeling zorg en wonen) en het openstaan voor het overdragen van “assets” aan lokale initiatieven.

Dit opinieartikel verscheen deze week in de nieuwsbrief van Ronald Kleverlaan.
Lees ook hier het volledige rapport
(PDF)


Ronald Kleverlaan

Crowdfunding wordt volwassen. Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact heeft crowdfunding? Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond Alternatieve Financiering, Crowdfunding en Community Finance.