Bolster Investment Partners (‘Bolster’) heeft een belang verworven in Careflex Zorg Groep (‘Careflex’), een vernieuwende aanbieder van complexe zorgoplossingen voor instellingen en instanties in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Bolster zal Careflex ondersteunen in het borgen van haar unieke aanpak, haar groeistrategie en een verdere professionalisering van de organisatie.

Careflex werkt vanuit de overtuiging dat complexe zorg om een andere aanpak vraagt. Careflex is door de jaren heen uitgegroeid tot een specialistische partner met 330 medewerkers die dagelijks de zorg op zich nemen van cliënten met uitdagende zorgvragen. Careflex richt zich op complexe zorgvragen, waar een protocol-overstijgende regie de voorwaarde is voor succes. Door de inrichting van de organisatie op basis van zelfsturende teams en specialisatie op specifieke expertise, is Careflex in staat als externe partner effectieve oplossingen te bieden.

Mark van Rijn, partner bij Bolster Investment Partners licht toe: “Careflex Zorg Groep past met haar specifieke focus op hoogwaardige complexe zorgverlening en onderscheidende aanpak goed in onze lange termijn investeringsfilosofie. Careflex bewijst dat met hun integrale en zelfsturende aanpak zowel betere zorg als grotere medewerkerstevredenheid gerealiseerd kan worden. Na de snelle groei van de afgelopen jaren is het van belang om Careflex verder te professionaliseren. We hebben er alle vertrouwen in dat het management en alle zorgverleners binnen Careflex de unieke propositie blijven borgen en excelleren. Wij kijken ernaar uit om daar als betrokken partner bij te ondersteunen.

Careflex Zorg Groep streeft er naar autonoom verder te groeien, mogelijk in combinatie met samenwerking met ketenpartners. Het kunnen invullen van de huidige marktvraag en verdere geografische uitbreiding in Nederland liggen daarbij voor de hand.

Hans Dons en Nardo Veldhuijzen, directie van Careflex Zorg Groep vullen aan: “Onze ambitie is om onze impact als dè zorgverlener op het gebied van complexe zorgvragen verder te vergroten. Dat doen we op basis van een duidelijke en onderscheidende filosofie. Het is fantastisch om daarbij ondersteund te worden door een aandeelhouder die onze visie en filosofie deelt. Een gelijkwaardige partner waarmee er ruimte is en blijft voor bevlogen ondernemerschap.

Bron: Bolster Investment Partners