Haalt crowdfunding in Nederland 2020?

|Haalt crowdfunding in Nederland 2020?

Haalt crowdfunding in Nederland 2020?

Het was een hectisch jaar 2017. Niet zozeer omdat crowdfunding flink is gegroeid. Maar door het aantal incidenten. Hoe komt het dat de Nederlandse markt voor alternatieve financiering achterblijft? En welke stappen zijn nodig om weer tot de Europese top terug te keren?

De groei blijft achter

Fundwijzer komt voor het hele jaar uit op 15% groei in kapitaalverstrekking in 2017, tegen 30% in 2016. Waar in de UK, een volwassen markt, de groeicijfers 43% zijn, blijft Nederland ver achter. De Nederlandse platforms internationaliseren te traag, op enkele uitzonderingen als Lendahand en Oneplanetcrowd na. De kans dat bestaande platforms worden weggeconcurreerd door nieuwe toetreders is groot. Zo traden Eureeca en Bondora in 2017 toe, nadat Seedrs, Kickstarter en FundingCircle hen al voorgingen. Er zullen volgend jaar weer andere platforms naar Nederland komen.

Incidentenmanagement

In 2017 barstte de discussie over transparantie en regelgeving los. Verschillende keren moest de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding de gedragscode aanscherpen. Zo werden eenduidige definities over betalingsachterstanden en default ingevoerd. Hoewel er vooruitgang is, zijn er nog flinke verbeteringen mogelijk. Het nettorendement is nog steeds niet eenduidig gedefinieerd, de risico inschatting per platform is anders, de frequentie van rapportage is niet vastgesteld. Ook de default definitie is niet in lijn met de Basel III vereiste van 90 dagen.

Ook werd door het staken van activiteiten van verschillende crowdfundingsplatforms – Regiofund.nl, wekomenerwel.nl, doorgaan.nl – de noodzaak van de achtervang acuut. Wat als een platform omvalt of stopt met de activiteiten? Ook hier was de brancheorganisatie door de publiciteit gedwongen de gedragscode aan te scherpen met de continuïteitsregel. Die verplicht aangesloten platforms aan te geven wie de activiteiten overneemt, meestal een Stichting Derdengelden of een onafhankelijke agent. Ook hier is nog geen duidelijkheid wat de meest gewenste vorm is. Waar de brancheorganisaties in de UK, Frankrijk en Duitsland hun leden uniforme bovenwettelijk kaders opleggen, blijft het in Nederland toch vaak bij half werk.

De branche in zijn geheel veranderde haar visie. Eerst vond men de sector te jong voor aanvullende wetgeving. Nu roepen ook de brancheorganisatie en grotere platforms op tot een passend wettelijk kader voor crowdfunding en permanent toezicht. De consultatieronde van het ministerie van Financiën omtrent wet- en regelgeving, droeg hier aan bij. Bijgaand enkele inzichten in wat er kan worden verbeterd.

Is de goede weg ingeslagen?

Nee! De groei is onvoldoende en buitenlandse toetreders staan te trappelen. Daarnaast is er ook flinke binnenlandse concurrentie te verwachten. De banken hebben online kredietverstrekking eindelijk omarmt. ING wil met het Amerikaanse Kabbage heel Europa bestrijken, ABN Amro is met New10 in Nederland actief. Ook de Rabobank en De Volksbank zullen niet achterblijven. Vorige week kwam zelfs Triodos, medeaandeelhouder van DuurzaamInvesteren, met een donatieplatform in de lucht. Houdt crowdfunding het hoofd boven water tot 2020?

Investeerders gaan naar buitenland

Allereerst zijn de institutionele kaders niet op orde. We zien dat in de omliggende landen specifieke wetgeving en permanent toezicht is ingevoerd. Daardoor verdwijnen vele honderden miljoenen – bijv.via Aegon en ING – ter investering naar Franse, Duitse, Italiaanse en Engelse crowdfundingsplatforms. Onze concurrentieachterstand wordt versterkt omdat overheidsgarantiegelden voor leningen niet beschikbaar zijn voor crowdinvestors en fiscale stimulering voor eigen vermogen investeringen geheel ontbreekt.

De Wereldbank constateert dat onze overheid te traag handelt. Daarom heeft met name het kleinbedrijf slecht toegang heeft tot kapitaal. Het ontbeert in Nederland aan up-to-date informatie over bedrijfsjaarcijfers, registraties van schulden, (onder)pandregisters en aandeelhoudersverhoudingen in mkb-bedrijven. Mede hierdoor zakt Nederland naar plaats #105 in de ranking van de Wereldbank in toegang tot kapitaal.

Ook is het vreemd dat Engelse en Franse platforms, ook voor kleinere bedragen, co-investering via de EIB investeringsbank weten aan te trekken. FundingCircle en Lendix zijn hier goede voorbeelden van. Alleen Qredits heeft zich in 2016 mogen verheugen in een substantiële bijdrage van de EIB. Er ontbreekt een sterke lobby om de Nederlandse markt voor alternatieve financieringen te promoten.

Wat zijn de vooruitzichten?

Desondanks zijn de vooruitzichten niet persé negatief. Er vindt een shake-out plaats in de markt. Kleinere leningplatforms en langzame groeiers (minder dan 10 miljoen toename in verstrekte financiering per jaar) zullen het moeilijk krijgen. Anderzijds zien we steeds meer deelnames in het eigen vermogen van Nederlandse platforms. Zo kregen Lendahand en Oneplanetcrowd er dit jaar nieuwe aandeelhouders erbij. De platforms Geldvoorelkaar en Symbid verbeterden hun kwaliteit en bedrijfsvoering en zijn geherkapitaliseerd.

Er is vooral behoefte aan robuuste groei. Daarmee bedoel ik het aantrekken van kapitaal in de crowd samen met institutionele partijen. Daartoe zal de overheid snel duidelijkheid moeten geven over wetgeving, regulering en toegang tot garantiegelden. Met inzet van overheidsgaranties en fiscale stimulering kunnen de rentetarieven voor crowdfunding dalen. Dat is van belang om de toenemende bancaire concurrentie te kunnen weerstaan. Banken kunnen voor (bijna) niets kapitaal aantrekken.

De brancheorganisatie zal harder op de trommel moeten slaan en scherpere regels voor transparantie en continuïteit moeten gaan afspreken. De platforms zelf zullen versneld (meer) kapitaal moeten aantrekken. Voor groei, innovaties van het platform en als co-financier op het platform.

Als dat lukt de komende twee jaar, dan zal Nederland terugkeren tot de kopgroep in Europa. De overheid heeft geen keuze. Afhankelijk zijn van alleen bancaire financieringen is in niemands belang, zelfs niet van banken zelf. Een laagdrempelige, diverse en gereguleerde financieringsmarkt is van levensbelang voor onze economie.


Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen is lector Financiële en Economische Advisering bij de Hogeschool Utrecht. Met een twintigtal onderzoekers, doet hij onderzoek naar financiering, groei, governance en opvolging in het mkb.

2017-12-21T10:30:31+00:00donderdag 21 december 2017|1 Reactie
Nieuwste Oudste
Michiel Werkman

Wellicht is het volgende ook een, voorzichtige, conclusie? Banken tonen zich weer méér op de markt, althans voor de goudgerande en met diamantjes bezette cases. Wat resteert zijn relatief kleinere bedragen en de in verhouding grotere kredietrisico’s. Binnen en buiten crowdfunding land wordt naar dat laatste ook steeds kritischer gekeken.

 
Op zoek naar begeleiding bij Crowdfunding?
Wij begeleidden de succesvolle crowdfunding campagnes van Het Lokaal op Crowd About Now en Extreme Eco Solutions op Geld voor Elkaar.

Wilt u ook advies en begeleiding bij crowdfunding? Neem dan nu contact op!
Bezoek de Handleiding HTML
Investeren in crowdfunding projecten?

Nu live:
ChargePark op Crowd About Now en Eaglet Eye op Collin Crowdfund!
Investeren in crowdfunding projecten?

Nu live:
ChargePark op Crowd About Now!
Investeren in crowdfunding projecten?

Nu live:
The Garment Club op Geldvoorelkaar.nl!