Groeikapitaal: dé katalysator voor groei van je onderneming

Voldoende financiële ruimte is belangrijk om toekomstige groei te faciliteren. Het organiseren van bedrijfsfinanciering en het managen van de contacten met de verstrekkers van kapitaal of financiering kan echter een grote uitdaging zijn.

Voor ambitieuze ondernemers lijkt de weg naar financiering soms een doodlopend spoor te zijn. Hoewel de economie sterk groeit, is de kredietverlening door banken aan MKB-bedrijven de afgelopen jaren sterk gedaald. Veel groeiende bedrijven ervaren terughoudendheid bij banken als ze hun plannen presenteren. Hoe kom ik dan toch aan groeikapitaal? Welke opties zijn er voor mijn onderneming beschikbaar? En verlies ik daarbij meteen mijn onafhankelijkheid? Daarover en over andere vragen gaat de whitepaper Groeikapitaal.

Groeikapitaal
Groeikapitaal is kapitaal dat gebruikt wordt om het bedrijf naar een volgende ondernemingsfase te brengen. Deze financiering kan bijvoorbeeld ingezet worden voor:

  • Het opzetten van een internationale organisatie;
  • Het uitbreiden van productiecapaciteit;
  • Het verhogen van productiviteit;
  • Het naar de markt brengen van een innovatie;
  • Het realiseren van een overname in binnen-of buitenland;
  • Het aanhouden van extra voorraad of onderhanden werk.

Trends op financieringsgebied
In het verleden werden ondernemingen voornamelijk gefinancierd met eigen middelen in combinatie met bancaire leningen. Nu de banken, met name in het MKB segment, een terugtrekkende beweging hebben gemaakt, heeft dit de weg vrijgemaakt voor tal van (ver)nieuwe(nde) spelers in de markt.

Vanuit de overheid zijn de afgelopen jaren initiatieven ontstaan om de kredietverlening aan het MKB vlot te trekken. Desondanks schiet de kredietverlening aan het MKB nog steeds tekort. Als reactie zijn er tal van alternatieve financierings-mogelijkhedenontstaan, waarvan crowdfundingde meest in het oog springende is. Nog los van de vele Fintechondernemingen die met een nieuwe aanpak of vernieuwende producten de financieringsmarkt proberen op te schudden.

Is er minder kapitaal beschikbaar in de markt? Nee, maar door de veelheid van nieuwe partijen is het financieringslandschap wel een stuk onoverzichtelijker geworden. Kennis van en ervaring met de verschillende financieringsinstrumenten zijn daardoor belangrijke succesfactoren geworden bij het ophalen van financiering.

Meer weten? Voer hieronder uw gegevens in en u ontvangt direct een mail met hierin een link om de Brochure Groeikapitaal te downloaden.